Många svenskar har redan äldre privatlån när det är dags för att köpa bostad, och enligt en SIFO undersökning som TNS Sifo utfört på uppdrag av SBAB så är det många som väljer samma bank som dem redan är kunder hos när det är dags att teckna bostadslån. Över hälften, eller rättare sagt 55 % av de tillfrågade i undersökningen uppgav att dem valde samma bank för sina bolån som för sina tidigare lån. Bara 17 % valde den bank som de uppfattade hade lägst ränta, och 11 % uppgav att den personliga kontakten med bankmannen var det som spelade störst roll för valet av bank till bostadslånet.

Olika åldersgrupper har olika krav på bankernas bolån

Olika krav på bolån beroende på var i Sverig man bor.

Regionala skillnader på olika typer av bolån. Bild: NordNordWest via Wikimedia

Undersökningen visar också att olika åldersgrupper har olika behov vid val av bank för sina bostadslån. Många äldre i åldersgruppen 55-76 år struntar i att jämföra räntor, och en förklaring till detta skulle kanske kunna vara att dessa personer ofta har ägt sitt boende en längre tid, och därför köpte sitt boende då priserna var väsentligt lägre än vad priserna är idag. Därför är kanske behovet inte lika stort av att jämföra bankernas bolåneräntor.

Undersökningen visar också att personer yngre än 35 år verkar ha större krav på bankernas service än personer i åldersgruppen över 35. I den yngre ålderskategorin var det nämligen dubbelt så många som uppgav att de valde en bank för sitt bostadslån som kunde hjälpa till snabbt och enkelt med att bevilja bostadslånet.

Bankkunder i Mellansverige är lojala, stockholmare priskänsliga

Man kan också se tydliga regionala skillnader som tydligt sticker ut gällande bolån. Personer som bor i Stockholm verkar vara betydligt mer priskänsliga när dem väljer banklån till sina bostäder än vad exempelvis personer i Mellansverige är. Hela 25 % av stockholmarna uppgav att de valde att bli kunder hos den bank som hade lägst ränta. Även i södra Sverige var det många som valde bank efter pris (19 %). I Mellansverige och i norra Sverige valde 65 % av de tillfrågade att ansöka om sitt bostadslån hos den bank som de redan sedan tidigare varit kunder hos.

 
The content sidebar has been activated on this page/post but doesn't have any widgets added to it. Add some widgets to this sidebar in appearance > widgets in the admin.

Leave a Reply