Många svenskar har redan äldre privatlån när det är dags för att köpa bostad, och enligt en SIFO undersökning som TNS Sifo utfört på uppdrag av SBAB så är det många som väljer samma bank som dem redan är kunder hos när det är dags att teckna bostadslån. Över hälften, eller rättare sagt 55 % av de tillfrågade i undersökningen uppgav att dem valde samma bank för sina bolån som för sina tidigare lån. Bara 17 % valde den bank som de uppfattade hade lägst ränta, och 11 % uppgav att den personliga kontakten med bankmannen var det som spelade störst roll för valet av bank till bostadslånet.

Continue reading »