Amortering, annuitetslån & rak amortering

Att amortera betyder att man betalar av eller delbetalar en del av en skuld exklusive ränta. Amortering kan ske på olika sätt, och man brukar amortera efter en amorteringsplan. Antingen väljer man rak amortering, eller så väljer man att amortera genom ett annuitetslån.

Ett lån måste alltid betalas tillbaka eftersom pengarna man får genom ett lån egentligen tillhör någon annan, i regel banken. Vanligtvis sätter banker och långivare en lägsta gräns för hur mycket deras kunder måste amortera varje år eller varje månad.

Amortera annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån där man betalar en lika stor summa pengar varje månad. Detta betyder alltså att man i början betalar en större del ränta och att man samtidigt amorterar en mindre del. Detta kommer dock att ändras över tiden, och i slutet kommer man istället betala en mindre del ränta och amortera en större del. För låntagaren spelar det dock ingen större roll, eftersom samma summa pengar betalas in varje månad.

Rak amortering av lån

I fall man väljer att betala av sitt lån genom rak amortering så är amorteringen konstant vid varje tillfälle. Genom rak amortering kommer man alltså att betala tillbaka en mindre summa pengar för varje månad, eftersom skulden minskar över tiden i takt med att man betalar av skulden.

För och nackdelar med att amortera

Det finns många olika åsikter om huruvida man bör amortera mycket eller lite på sina lån. Vissa menar att man ska amortera så lite som möjligt för att på så sätt få pengar över till annat. Ofta får man också höra att inflationen kommer medföra att det blir billigare att amortera en större del senare. Till exempel väljer många att amortera så lite som möjligt på sina bostadslån när barnen är små, eftersom man då vill ha pengar över till annat än att betala av sitt bolån.

Andra menar att man ska sikta på att amortera bort sina lån så fort som möjligt för att på så sätt slippa betala dyra räntor och andra avgifter. Ett vanligt argument är att “som skuldsatt är man aldrig fri”. Om man bör amortera bort en stor eller liten del är därför svårt att säga, och varje individ bör göra det som passar bäst.